Автор статті

Один Коментар

 1. Володимир МАМАЛИГА
  Володимир МАМАЛИГА at | | Reply

  КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД визнав дії Одарича протиправними!
  Я виграв суд у Одарича і тепер Білоусов забовязаний видати мені нормальне посвідчення, а не “членський квиток” гуртка свідків третього пришестя Одарича. Ius iuris!
  http://reyestr.court.gov.ua/Review/31430192

  КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

  Справа: № 2а-8964/11/2316 Головуючий у 1-й інстанції: Кальчук А.П.

  Суддя-доповідач: Оксененко О.М.

  ПОСТАНОВА

  Іменем України

  16 травня 2013 року м. Київ

  Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

  головуючого – судді Оксененка О.М.,

  суддів – Бистрик Г.М., Усенка В.Г.,

  при секретарі – Ніколаєнко М.Г ,

  розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича на постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 березня 2012 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії,

  В С Т А Н О В И Л А:

  ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з адміністративним позовом до Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича про визнання дій щодо підписання і організації видачі посвідчення депутату Черкаської міської ради не за встановленим зразком неправомірними та зобов’язати забезпечити виготовлення та видачу посвідчення депутата Черкаської міської ради, яке відповідає чинному законодавству.

  Постановою Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 березня 2012 року позов задоволено. Визнано дії Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича щодо підписання і організації видачі посвідчення депутату Черкаської міської ради ОСОБА_3 не за встановленим зразком – неправомірними. Зобов’язано Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича забезпечити виготовлення та видачу посвідчення депутату Черкаської міської ради ОСОБА_3, яке відповідає чинному законодавству.

  Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, та ухвалити нову про відмову у задоволенні даного позову.

  Сторони, будучи належним чином повідомлені про дату, час та місце апеляційного розгляду справи, в судове засідання не з’явилися. Про причини своєї неявки суд не повідомили.

  Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо письмових доказів для правильного вирішення апеляційної скарги, а особиста участь сторін в судовому засіданні – не обов’язкова, колегія суддів відповідно до ч.4 ст. 196 КАС України визнала можливим проводити апеляційний розгляд справи за відсутності представників сторін.

  Згідно ст. 41 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

  Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

  Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 31 жовтня 2010 року відбулися вибори до місцевих рад, на яких позивач був обраний депутатом Черкаської міської ради по багатомандатному виборчому округу м. Черкаси.

  На думку ОСОБА_3, дії Черкаського міського голови Одарича С.О. щодо підписання і організації видачі йому посвідчення депутата Черкаської міської ради, не за встановленим зразком, є протиправними.

  Крім того, з цього приводу міському голові Одаричу С.О. прокуратурою м. Черкаси був внесений припис від 21 липня 2011 року №190-4040-4, який розглядався на сесії Черкаської міської ради та в подальшому прокуратурою було внесено протест від 25 листопада 2011 року №190-2016-11, який рішенням Черкаської міської ради від 08 грудня 2011 року №3-397 залишений без розгляду.

  Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що незважаючи на вимоги чинного законодавства відповідач підписав посвідчення депутатів Черкаської міської ради VI скликання, зразки і опис яких не встановлені жодним нормативним актом і тим самим скоїв протиправні дії.

  Колегія суддів погоджується з вказаним висновком суду першої інстанції в цій частині, з огляду на наступне.

  Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи державної ради та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Відповідно до ст.9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видається посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Верховною Радою України.

  Опис посвідчень депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР затверджений постановою Президії Верховної Ради Української РСР «Про внесення змін до опису посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР» від 12 березня 1990 року №8932-ХІ. Вказана постанова є чинною.

  Відповідно до вказаного Опису посвідчення депутата обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів Української РСР являє собою книжечку розміром 90 на 60 мм у твердій обкладинці червоного кольору, виготовленій з поліхлорвінілової плівки.

  У верхній частині лицьового боку обкладинки посвідчення розміщено зображення Державного герба Української РСР, а під ним напис двома рядками найменування відповідної ланки Рад: “обласна (районна, міська, районна в місті, селищна, сільська) Рада народних депутатів”. Герб і напис виконано тисненням під золото.

  Відповідно до постанови Верховної ради України від 19 лютого 1992 року «Про Державний герб України» малий Державний Герб України – це тризуб кольорового (золотавого) та чорно-білого зображення на тлі синього кольору.

  Згідно п. 2 вказаної постанови зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.

  Таким чином, колегія суддів зазначає, що висновок відповідача про те, що відповідно до Постанови Президії Верховної Ради Української РСР» від 20 листопада 1989 року в посвідченні депутатів місцевих рад повинен бути зображений Державний герб Української РСР є необґрунтованим.

  Крім того, відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

  Отже, в зв’язку з наведеним, у посвідченні депутата повинна бути вказана відповідна місцева рада.

  Разом з тим, колегія суддів зазначає, що відсутня будь-яка інформації щодо скасування чи визнання нечинною Постанови Президії Верховної Ради Української РСР «Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР» від 20 листопада 1989 року.

  Крім того, пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України “Про Конституційний Суд України” Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

  В зв’язку з цим, посилання апелянта на те, що Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР» суперечить Конституції та Законам України є безпідставним та необґрунтованим, оскільки вказаний висновок є прерогативою лише Конституційного Суду України. Апелянт, в свою чергу, не може посилатися на неконституційність зазначеної вище Постанова Президії Верховної Ради Української РСР без наявності відповідного Рішення Конституційного Суду України.

  Таким чином, посвідчення депутатів місцевої ради мають відповідати вищевикладеним вимогам діючого законодавства.

  В свою чергу, зразки і опис посвідчень, які були підписані відповідачем та видані депутатам Черкаської міської ради VI скликання не встановлені жодним нормативно-правовим актом.

  Разом з тим, колегія суддів зазначає, що суд першої інстанції допустив помилку, в абзаці другому резолютивної частини постанови зобов’язавши вчинити дії не особу за посадою, Одарича Сергія Олеговича, який на момент виникнення спірних правовідносин займав посаду Черкаського міського голову, а саме – забезпечити виготовлення та видачу посвідчення депутату Черкаської міської ради ОСОБА_3, яке відповідає чинному законодавству, з огляду на наступне.

  Так, як вбачається із змісту п.2 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету.

  З огляду на те, що вказана норма права містить пряму вказівку на те, що саме міський голова в межах своїх повноважень може здійснювати виконання тих чи інших повноваження, колегія суддів вважає необхідним змінити постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 березня 2012 року та викласти абзац другий її резолютивної частини наступним чином:

  «Зобов’язати Черкаського міського голову забезпечити виготовлення та видачу посвідчення депутату Черкаської міської ради ОСОБА_3, яке відповідає чинному законодавству».

  Відповідно до ст. ст. 198, 201 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право змінити постанову суду. Підставами для зміни постанови або ухвали суду першої інстанції є: правильне по суті вирішення справи чи питання, але із помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права.

  Враховуючи наведене колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції було вірно встановлено фактичні обставини справи, надано належну оцінку дослідженим доказам, проте в частині зазначення способу відновлення порушеного права позивача рішення прийнято з помилковим застосуванням норм матеріального права. В зв’язку з цим колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича – задовольнити частково, а постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 березня 2012 року – змінити, виклавши абзац другий її резолютивної частини у зазначеній вище редакції.

  Керуючись ст.ст. 160, 195, 196, 198, 201, 205, 207, 212, 254 КАС України, колегія суддів

  П О С Т А Н О В И Л А:

  Апеляційну скаргу Черкаського міського голови Одарича Сергія Олеговича -задовольнити частково.

  Постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 березня 2012 року-змінити, виклавши абзац другий її резолютивної частини наступним чином:

  «Зобов’язати Черкаського міського голову забезпечити виготовлення та видачу посвідчення депутату Черкаської міської ради ОСОБА_3, яке відповідає чинному законодавству»

  В іншій частині постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 березня 2012 року – залишити без змін.

  Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути до Вищого адміністративного суду України в порядку і стоки, передбачені ст. 212 КАС України.

  Головуючий суддя: О.М. Оксененко

  Судді:

  Г.М. Бистрик

  В.Г. Усенко

  Головуючий суддя Оксененко О.М.

  Судді: Бистрик Г.М.

  Усенко В.Г.
  Єдиний державний реєстр судових рішень
  reyestr.court.gov.ua
  Справа: № 2а-8964/11/2316 Головуючий у 1-й інстанції: Кальчук А.П.

Будьте чемні

Залиште відгук

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.